Forum Oświaty Samorządowej ma w swoim zamyśle zrzeszać przedstawicieli gmin i powiatów województwa podkarpackiego, którzy na swym terenie koordynują pracę placówek oświatowych i odpowiedzialni są za realizację zadań oświatowych. Celem działania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w gminie i powiecie. Wspólna dyskusja stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a poruszane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników.