Przeznaczony jest dla osób,, które organizują wycieczki szkolne czy imprezy o charakterze szkolnym

Witam Państwa na warsztatach z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Jest to projekt, w którym uczestniczą placówki oświatowe powiatu Jarosławskiego i utworzone sieci tematyczne. W szczególności bierze w nim udział 43 placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz  4 sieci tematyczne.