Jest to miejsce przeznaczone do wzajemnych kontaktów i wymiany w sprawach związanych z problematyką oświatową jaka jest, lub może być, przedmiotem dalszych wspólnych doswiadczeń